Ostatniego dnia lutego w życie wchodzi zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaostrza ono środki związane z występowaniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń. Przypominamy najważniejsze zasady bioasekuracji, które 28.02 zaczną obowiązywać na terenie całego kraju.

Dotąd Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził 1427 przypadków ASF u dzików i 107 u świń. - Zasady bioasekuracji są niskokosztowym lub bezkosztowym rozwiązaniem, polegającym głównie na rozwiązaniach sanitarnych oraz rejestracji związanej z obrotem sprzedaży i dostępem ludzi do miejsc przebywania trzody - wyjaśniał w Bydgoszczy Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa (16.02).

W województwie kujawsko-pomorskim, które jest w krajowej czołówce pod względem hodowli świń, jest ich ponad 1,3 mln sztuk w 22,3 tys.

stad. W regionie 9 lutego - na podstawie rekomendacji zespołu wojewódzkiego z 22 stycznia - zamknięto przejścia dla zwierząt nad autostradą A1 wzdłuż której ma powstać pas buforowy przeciwko rozprzestrzenianiu się ASF. Urząd wojewódzki zapowiedział również powołanie w każdej jednostce samorządu terytorialnego pełnomocnika ds. ASF.

Według najnowszych wstępnych danych z grudnia 2017 pogłowie świń w kraju to 11 897,6 tys. sztuk (7,1% więcej niż rok wcześniej).

Zasady obowiązujące w całej Polsce od 28 lutego 2018:

 • karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 • zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 • utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

Wszystko, co warto wiedzieć o AFRYKAŃSKIM POMORZE ŚWIŃ W POLSCE

 • bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 • używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 • sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 • zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

Wprowadzony zostanie również zakaz:

 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

O bioasekuracj ii tym, co czeka rolników, mówił podczas wizyty w Bydgoszczy 16 lutego wiceminister Jacek Bogucki:

Mapa ognisk i przypadków ASF Główny Inspektorat Weterynarii

Waloryzacja emerytur i rent w KRUS od 1 marca 2018. Jakie podwyżki dla rolników? [dodatki, zasiłki]