Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich za 2018 rok rozpoczęła się 16 października, ale jak przekazała dyrektor toruńskiego oddziału ARiMR w rozmowie z nami, część pieniędzy już wcześniej zaczęto przelewać na konta rolników.

Od wtorku 16 października trwa wypłata obiecanych zaliczek dopłat, których zadaniem jest pomóc rolnikom utrzymać płynność finansową w trudnym z powodu suszy 2018 roku.

Zaliczki płatności bezpośrednich w w tym roku wyniosą do 70% z I filaru i nawet 85% z II. Będą wypłacane do końca listopada. - Przez te 1,5 miesiąca trafi do polskich rolników ponad 11 mld zł - podkreślał wielokrotnie Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

W 2018 roku do ARiMR trafiło (razem z oświadczeniami) 1 340 121 wniosków o płatności bezpośrednie.

Kto pierwszy dostanie zaliczki dopłat 2018?

- Wypłata tych zaliczek już się rozpoczęła. W tej chwili wypłacamy już dopłaty ONW. W centrali są przeprowadzane naliczenia do wniosków obszarowych i idą na konta rolników - mówiła 5 października Jolanta Sobecka, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu.

- W pierwszej kolejności do wypłat zaliczek przewidziani są beneficjenci, którzy ponieśli straty z tytułu suszy w tym roku. Ich gospodarstwa najbardziej potrzebują pomocy - dodaje dyrektor Sobecka. Zatem rolnicy z regionów, gdzie wystąpiła największa susza, pierwsi mogą spodziewać się pieniędzy z zaliczek dopłat na koncie.

Stan wypłat - ilu rolników dostało pieniądze?

W ciągu 2 dni ARiMR przelała na konta 150 tys. rolników 352 mln zł. - Tak jak zapowiadał minister rolnictwa płatności obszarowe realizowane w tej chwili w formie zaliczek jako pierwsze chcemy przekazywać tym rolnikom, którzy ponieśli straty spowodowane suszą czy ASF - powiedziała Maria Fajger, prezes Agencji. Każdego dnia zaliczki mają trafiać do kolejnych 70 tys. gospodarzy.

- Rozpoczynamy także wypłatę pomocy z PROW 2014-2020, a więc m.in. dla rolników gospodarujących w trudnych warunkach, a także tych, którzy przyjęli na siebie realizację działań rolnośrodowiskowych oraz prowadzących działania zalesieniowe - mówiła Maria Fajger. Do 17 października płatności z tytułu ONW otrzymało 92 tys. rolników na łączną kwotę ponad 84 mln zł. Wnioski o taką płatność złożyło w 2018 roku prawie 750 tys. rolników. Agencja wypłaca też płatności rolnośrodowiskowe i rolno-środowiskowo-klimatyczne. Budżet na ten cel wynosi 1,1 mld zł.

ARiMR: tempo realizowania wypłat w tym roku jest większe niż w latach ubiegłych ze względu na sprawną obsługę weryfikacji wniosków - przyczyniło się do tego m.in. składanie wniosków przez internet.

_______________________________________
- Zaliczki powinny być określone jako 70%, a nie do 70%- uważa Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Przypomina, że to trzeci rok z rzędu, kiedy gospodarze dostają część pieniędzy wcześniej.

Na wypłatę pozostałej części płatności za 2018 rok Agencja ma czas od 1 grudnia 2018 do końca czerwca 2019 r.