Czy jak wymienię piec teraz, a nabór jeszcze się nie zaczął, to potem dostanę dofinansowanie? Jeśli mam piec na gaz, ale stary, to mogę skorzystać z pieniędzy na Czyste Powietrze? Przybywa pytań związanych z rządowym programem.

Drugi tydzień w całej Polsce trwają szkolenia w gminach. Pracownicy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarski wodnej wyjaśniają, na czym polega program Czyste Powietrze, kto i w jaki sposób może w niego skorzystać. O terminach spotkać w województwie kujawsko-pomorskim w tygodniu 10-14 września informujemy tu: Czyste Powietrze. Kolejne szkolenia w Kujawsko-Pomorskiem [terminy]

Czyste Powietrze - kiedy nabór wniosków?

Najczęściej powtarzającymi się ostatnio pytaniami są te dotyczące terminu naboru wniosków. Kiedy zatem będzie można je złożyć? Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyjaśnia w przygotowanym informatorze, że nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski będą oceniane na bieżąco. Za ich przyjmowanie i rozpatrywanie będą odpowiadać Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nabór wniosków w programie Czyste Powietrze rozpoczął się 19 września 2018 i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Dostępny jest portal WFOŚiGW, gdzie można się zarejestrować i uzyskać wszystkie potrzebne informacje: portal.wfosigw.torun.pl

Formy dofinansowania są 2: dotacja i pożyczka.

Na co można dostać dofinansowanie?

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
 • oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Kto, kiedy i ile może dostać dofinansowania?

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym

Co zrobić, żeby dostać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

Drogę do funduszy wyjaśniono w 8 krokach:

 1. Zdobądź wiedzę. Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.
 2. Zbadaj potrzeby budynku. Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.
 3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzające dochód).
 4. Podpisz umowę o dofinansowanie. WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.
 5. Po złożeniu wniosku. Odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku. Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!
 6. Zakończenie przedsięwzięcia. Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia
 7. przez Przedstawiciela WFOŚiGW.
 8. Rozliczenie przedsięwzięcia

Dla budynków istniejących warunkiem jest wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu. W przypadku powstających dopiero domów - zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania.