Dopłaty do zwierząt od 2023 roku są rozszerzone m.in. o kozy i kury. Dobrostan zwierząt jako ekoschemat

OPRAC.:
Agata Wodzień-Nowak
Agata Wodzień-Nowak
Więcej gatunków zwierząt obejmie dobrostan jako ekoschemat. Działanie będzie rozszerzane do 2023 roku.
Więcej gatunków zwierząt obejmie dobrostan jako ekoschemat. Działanie będzie rozszerzane do 2023 roku. pixabay.com
Dobrostan zwierząt jest już znany rolnikom w formie jednej z dopłat w ramach płatności bezpośrednich. Od 2023 roku pojawi się jako ekoschemat. Będzie nie tylko kontynuacją prowadzonego już wsparcia, ARiMR zapowiada, że w kolejnej perspektywie płatności będą rozszerzone na kolejne gatunki. Do jakich zwierząt i za jakie działania będzie można dostać dodatkowe dopłaty? Sprawdzamy założenia ekoschematu Dobrostan zwierząt.

Spis treści

Kształt dopłat dla rolników od 2023 do 2027 roku został zatwierdzony, znamy ostatecznie przyjęte ekoschematy — nowość w ramach dopłat. Na te działania trafi 1/4 wszystkich płatności bezpośrednich. Listę ekoschematów i wymagania, które trzeba spełnić, by dostać dodatkowe pieniądze, znajdziecie tutaj:

Osobno omawiamy szeroki ekoschemat o nazwie Dobrostan zwierząt. Zgodnie z tym, co zapowiada ARiMR, dobrostan zwierząt będzie kontynuacją wsparcia dla gatunków/grup zwierząt objętych działaniem Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020. Zatem nadal dopłaty za podwyższone standardy utrzymania będzie można dostać do

 • świń (lochy, tuczniki),
 • bydła (krowy mleczne, krowy mamki),
 • owiec,

W ekoschemacie znajdą się również, nieuwzględniane do tej pory, kury nioski, kurczęta brojlery, indyki mięsne, konie, bydło opasowe oraz kozy.

Dobrostan zwierząt, czyli dopłaty do loch w 2023 roku

Oto, jakie wyagania znalazły się w praktyce dotyczącej świń, a dokładnie loch:

 • wszystkie lochy utrzymywane w gospodarstwie rolnym muszą być indywidualnie oznakowane i zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rejestracji i identyfikacji zwierząt,
 • utrzymywanie loch w systemie bezjarzmowym, dopuszcza się utrzymywanie loch w jarzmie w okresie okołoporodowym nie dłużej jednak niż przez 14 dni,
 • zapewnienie lochom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach o co najmniej 20% (warunek przystąpienia do realizacji ekoschematu) lub o co najmniej 50% (wyższa kwota płatności).
Trwa głosowanie...

Czego spodziewasz się w naborze o dopłaty bezpośrednie 2023?

Kiedy już rolnik spełni wymienone wyżej wymogi, będzie mógł otrzymać dodatkową płatność, jeżeli:

 • zapewni utrzymanie loch na ściółce ze słomy lub podobnego materiału na powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek loch lub
 • odsadzać będzie prosięta nie wcześniej niż w trzydziestym piątym dniu od dnia ich urodzenia.

Tuczniki też dostaną płatności z ekoschematu

Warunki otrzymania wsparcia w przypadku tuczników mówią o tym, że:

 • do płatności kwalifikują się tuczniki pochodzące od loch utrzymywanych w gospodarstwach realizujących ekoschemat dotyczący dobrostanu loch lub tuczniki pochodzące od loch utrzymywanych w siedzibie stada położonej nie dalej niż ok. 50 km od siedziby stada dobrostanowej,
 • zapewnienie lochom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach o co najmniej 20% (warunek przystąpienia do realizacji ekoschematu) lub o co najmniej 50% (wyższa kwota płatności).

Gdy producent rolny zrealizuje powyższe, będzie mógł otrzymać dodatkową płatność, jeżeli zapewni utrzymanie zwierząt na ściółce ze słomy lub podobnego materiału na powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek zwierząt.

ARiMR dodaje, że w przypadku gospodarstw, w których prowadzi się produkcję świń w cyklu zamkniętym (jednoczesna realizacja dobrostanu loch i dobrostanu tuczników) rolnik otrzyma dodatkową płatność do każdego tucznika pochodzącego od własnej lochy dobrostanowej.

Krowy mleczne z dopłatą za lepsze warunki i wypasanie bez uwięzi

Wśród zwierząt gospodarskich, do których w ramach dobrostanu będą przysługiwały płatności, nie zabraknie krów. Oto wymogi:

 • wypasanie bez uwięzi wszystkich krów mlecznych przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (min. 6 godz. dziennie) lub
 • zapewnienie krowom mlecznym utrzymywanym grupowo bez uwięzi wolnostanowiskowo zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach o co najmniej 20% (warunek przystąpienia do realizacji ekoschematu) lub o co najmniej 50% (wyższa kwota płatności).

Po zapewnieniu krowom mlecznym zwiększonej powierzchni bytowej rolnik będzie mógł otrzymać dodatkową płatność, jeżeli będzie:

 • utrzymywał krowy mleczne na ściółce ze słomy lub podobnego materiału lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy lub podobnego materiału o powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek krów,
 • zapewniał wybieg przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok,
 • odsadzał cielęta nie wcześniej niż w piątym dniu od dnia ich urodzenia.
W 2023 roku rolnicy będą musieli zmierzyć się ze zmianami w dopłatach
W 2023 roku rolnicy będą musieli zmierzyć się ze zmianami w dopłatach pixabay.com

Krowy mamki (wymogami objęte są krowy mamki, cielęta, opasy o masie ciała do 300 kg i jałówki użytkowane w kierunku mięsnym):

 • zwierzęta muszą być utrzymywane bez uwięzi,
 • zapewnienie zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach o co najmniej 20% (warunek przystąpienia do realizacji ekoschematu) lub o co najmniej 50% (wyższa kwota płatności).

W przypadku spełnienia powyższych wymagań rolnik będzie mógł otrzymać dodatkową płatność, jeżeli zapewni:

 • utrzymanie krów mamek na ściółce ze słomy lub podobnego materiału lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy lub podobnego materiału o powierzchni pozwalającej zwierzętom na jednoczesny odpoczynek lub,
 • wybieg przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok, lub
 • wypas przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie).

Dobrostan zwierząt z pieniędzmi na opasy

Dla tej grupy zwierząt wymogi są następujące:

 • w przypadku opasów nie pochodzących od krów mamek - do płatności kwalifikują się zwierzęta w wieku od ukończenia 4 miesiąca życia do ukończenia 18 miesiąca życia, utrzymywane w danym gospodarstwie w tym okresie co najmniej przez 120 dni,
 • w przypadku opasów pochodzących od krów mamek - do płatności kwalifikują się zwierzęta o masie ciała powyżej 300 kg do ukończenia 18 miesiąca życia, utrzymywane w danym gospodarstwie w tym okresie, co najmniej przez 120 dni,
 • utrzymywanie bez uwięzi,
 • zapewnienie opasom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach o co najmniej 20% (warunek przystąpienia do realizacji ekoschematu) lub o co najmniej 50% (wyższa kwota płatności).

Po spełnieniu wymienionych wymagań rolnik będzie mógł otrzymać dodatkową płatność, jeżeli zapewni:
- utrzymanie zwierząt na ściółce ze słomy lub podobnego materiału lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy lub podobnego materiału o powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek zwierząt lub
- wybieg przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok, lub
- wypas przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie).

Owce w ekoschemacie Dobrostan zwierząt

Wymagania to zapewnienie wszystkim grupom technologicznym zwierząt z gatunku owca:

 • wypasu lub dostępu do wybiegu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym,
 • zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach o co najmniej 20%.

Kozy z dopłatą na podwyższony dobrostan

Dodatkowe pieniądze rolnik dostanie, jeśli zapewni wszystkim grupom technologicznym zwierząt z gatunku koza domowa:

 • utrzymywania bez uwięzi,
 • zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach o co najmniej 20%,
 • dostępu do wybiegu o powierzchni zwiększonej o co najmniej 20% przez cały rok,
 • wypasu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym.
Kozy doczekają się płatności dobrostanowej
Kozy doczekają się płatności dobrostanowej pixabay.com

Konie w ekoschemacie z dopłatą

Aby otrzymać płatność, rolnik powinien posiadać minimum 2 szt. koni w wieku co najmniej 24 miesiące lub klacz ze źrebięciem zgłoszonym do ARiMR. Uwaga, do płatności nie kwalifikują się konie utrzymywane w dzikich lub półdzikich warunkach, pochodzące z obszarów parku narodowego albo parku krajobrazowego, wskazanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Warunki utrzymania koni w pomieszczeniach/budynkach:

 • utrzymywanie bez uwięzi,
 • zapewnienie w sezonie wegetacyjnym - wypasu lub dostępu do powierzchni zewnętrznych przez co najmniej 140 dni (przez min. 6 godz. dziennie),
 • zapewnienie poza sezonem wegetacyjnym - dostępu do powierzchni zewnętrznych lub biegalni przez min. 2 godz. dziennie o powiększonej powierzchni,
 • zapewnienie powierzchni boksów lub w przypadku utrzymywania wolnostanowiskowego w pomieszczeniach/budynkach powierzchni zwiększonej o co najmniej 20%.

Konie utrzymywane w systemie otwartym:

 • zapewnienie zadaszenia o powierzchni pozwalającej na jednoczesne przebywanie wszystkich koni pod tym zadaszeniem,
 • zapewnienie ściółki pod zadaszeniem,
 • zapewnienie powierzchni zewnętrznej zwiększonej o co najmniej 20% względem powierzchni wymaganej dla systemu otwartego.

Drób z dopłatą za dobrostan: kury nioski, kurczęta brojlery i indyki

Za co można dostać dopłatę w przpadku kur niosek?

 • posiadanie nadanego numeru weterynaryjnego,
 • minimalna liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami – 350,
 • zakaz przycinania dziobów,
 • zapewnienie utrzymania bez klatek na ściółce,
 • zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w kurniku – obsada nie większa niż 7 szt./m2 powierzchni użytkowej podłogi,
 • zapewnienie zwiększonej dostępności gniazd: w przypadku stosowania gniazd pojedynczych – nie więcej niż 5 kur niosek/gniazdo, a w przypadku gniazd grupowych – nie więcej niż 96 kur niosek/m2 powierzchni gniazda,
 • zapewnienie grzędy o długości min. 0,2 m/kurę nioskę,
 • zapewnienie stałego dostępu do materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na zdrowie.
W ekoschematach mogą jeszcze do czasu rozpoczęcia naboru zajść pewne zmiany.
W ekoschematach mogą jeszcze do czasu rozpoczęcia naboru zajść pewne zmiany. pixabay.com

Kurczęta brojlery
Wymagania dotyczące kurcząt w tym ekoschemacie, to:

 • podmioty utrzymujące kurczęta brojlery są zarejestrowane zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • minimalna liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 500,
 • zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w kurniku - maksymalne zagęszczenie obsady nie większe niż 30 kg/m2 i jednocześnie nie większe niż 20 szt./m2,
 • zapewnienie minimum 6 godzin fazy ciemnej/dobę następującej po fazie jasnej oświetlenia,
 • zapewnienie stałego dostępu do materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na zdrowie.

Indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa

 • podmioty utrzymujące indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa są zarejestrowane zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • minimalna liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami - 100,
 • zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniu/budynku – maksymalne zagęszczenie obsady nie większe niż 50 kg/m2,
 • zapewnienie 8 godzin fazy ciemnej/dobę następującej po fazie jasnej oświetlenia,
 • zapewnienie stałego dostępu do materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na zdrowie.

Zwierzęta gatunków/grup utrzymywane zgodnie z systemem rolnictwa ekologicznego, co zostało potwierdzone przez jednostkę certyfikującą w rolnictwie ekologicznym, mogą kwalifikować się do płatności dobrostanowej.

Źródło: ARiMR

Święto sadów w Wierzchowicach

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaagro.pl Strefa Agro
Dodaj ogłoszenie