11827,5 tys. sztuk świń naliczył w kraju GUS. Te szacunki pokazują wzrost pogłowia w Polsce w porównaniu z danymi z ubiegłego roku.

Najwięcej trzody chlewnej hodują rolnicy w województwach wielkopolskim (34,5%), mazowieckim (10,6%), kujawsko-pomorskim (10,5%) i łódzkim (10,2%), wynika z najnowszych danych GUS, z czerwca 2018. Na terenie Mazowieckiego wirus ASF już się pojawiał, pozostałe z najliczniej hodujących regionów są nadal wolne od afrykańskiego pomoru świń.

Według wstępnych danych, jakie opublikował GUS, pogłowie świń w czerwcu 2018 r.

liczyło 11 827,5 tys. sztuk. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku mamy zatem wzrost o 4,2%. "Wzrost pogłowia wystąpił w grupie warchlaków o 4,8% i świń na ubój (tuczników) o 10,2%. W pozostałych grupach pogłowie obniżyło się, prosiąt o 4,8%, świń na chów o wadze 50 kg i więcej o 1,7%, w tym loch o 1,6%".

  • Prosięta o wadze do 20 kg 2743,6 tys. sztuk (dane z czerwca 2018)
  • Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg 3434,2 tys. sztuk
  • Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej (tuczniki) 4763,2 tys. sztuk
  • Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej 886,5 tys. sztuk.

Liczebność trzody wzrosła, ale cena spadła. Z analizy rzeczoznawców Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w I połowie tego roku przeciętnie za 1 kg żywca wieprzowego płacono w skupie 4,49 zł, czyli o 13,8 % mniej od ceny I poł. 2017 r. Na targowiskach ta cena kształtowała się na poziomie 4,92 zł i była o 1,8% niższa niż przed rokiem.

GUS: W czerwcu 2018 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom średnio 4,64 zł w skupie, a na targowiskach 5,09 zł, tj. odpowiednio o 17,4% i o 4 % mniej j niż w czerwcu 2017 r.

"Większość producentów świń spodziewała się stopniowego sezonowego spadku cen. Wiadomo, że po wakacjach uwaga konsumentów skierowana jest bardziej w kierunku zakupów szkolnych i oszczędzania. Sieci handlowe ograniczają zamówienia i więcej wieprzowiny pozostaje na rynku. Jednak nikt nie przypuszczał, że spadek cen tuczników będzie tak gwałtowny. Szczególnie jest to dotkliwe w okresie rosnących cen pasz. Należy spodziewać się również korekty krajowej ceny tuczników w dół. W sezonowy, jesienny okres słabego popytu na wieprzowinę wchodzimy z niskimi cenami", komentuje sytuację na rynku Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.