Na terenie gminy Radomyśl nad Sanem przeprowadzono akcję poszukiwania dzików padłych na ASF. Epidemia tej choroby wciąż zagraża watahom dzików w regionie. To już kolejny przykład wykorzystania dronów w praktyce leśnej.

Przeszukiwania tym razem prowadzono na wschód od drogi wojewódzkiej Dąbrowa Rzeczycka – Annopol. Korzystano pryz nich z bezzałogowego statku powietrznego DJI użytkowanego przez Nadleśnictwo Leżajsk.

Całą akcję opisują Tomasz Bełz z Nadleśnictwa Leżajsk i Agata Nowakowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

- Z uwagi na złożony charakter zadania obserwacje wykonywano na niskim pułapie, około 20 metrów nad powierzchnią ziemi, przy użyciu precyzyjnej kamery. Około 500 hektarów gruntów przeszukano w rekordowym czasie 2,5 godz.

To nie pierwsza taka akcja na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Bezzałogowe statki powietrzne uczestniczyły m.in. w poszukiwaniach padłych dzików na terenie gminy Cieszanów w Nadleśnictwie Lubaczów.

Poszukiwania były o tyle łatwe, że sporo tu terenów otwartych, co daje pewność dokładnego przeszukania terenu i że ASF tu nie dotarł. Poszukiwawcze akcje to tylko jeden z kierunków wykorzystania BSP – podkreślają specjaliści.

Aktualnie drony służą m.in. do oceny stanu zdrowotnego drzew, identyfikując na przykład szkody od kornika ostrozębnego, używane są do szacowania szkód łowieckich, monitorowania zmian użytkowania gruntów, lokalizacji pożarzysk, pomiarów powierzchni do odnowienia i wielu innych.

W celu optymalizacji wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych na terenie RDLP w Krośnie powstało siedem ośrodków obsługujących 26 nadleśnictw, w których są wdrażane nowe rozwiązania technologiczne, np. testowany dron geoBZYG.

- Aktualnie pracownicy ośrodków uczestniczą w szkoleniach z zakresu obsługi i wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, zapoznają się z nowymi technologiami oraz w coraz szerszym zakresie uczestniczą w zadaniach związanych z wykorzystaniem BSP w gospodarce leśnej na terenie RDLP w Krośnie - informuje RDLP w Krośnie.

Zobacz obraz z drona: