Rolnicy otrzymują pomoc po suszy i zaliczki dopłat bezpośrednich za ten rok. Dzięki wsparciu łatwiej im będzie przetrwać trudny czas.

- Pomoc po suszy dostałem w miarę wcześnie - mówi Grzegorz Drewczyński, rolnik ze Świekatowa (pow. świecki). - Liczyłem na wyższą pomoc, ale to nie wina agencji.

Pomoc bardzo potrzebna

- To nie są pieniądze za które kupimy sobie luksusowe towary, wydamy na głupoty! - podkreśla rolnik z pow. sępoleńskiego. - Proszę o tym napisać, by ludzie mieszkający w miastach nie budowali sobie mylnego wyobrażenia, że „znowu coś dostaliśmy”. Te pieniądze nie pokryją poniesionych strat, ale pomogą nam przetrwać. Jest przynajmniej za co kupić materiał siewny, albo nawozy!

Do 31 października 2018 r. do kujawsko-pomorskich Biur Powiatowych ARiMR wpłynęło 45 661 wniosków o przyznanie pomocy suszowej na kwotę ponad 317 mln zł, natomiast kierownicy Biur Powiatowych wydali 23 122 decyzje przyznające rolnikom pomoc na kwotę ponad 193 mln zł. - Do końca października kwota przekazanych dyspozycji płatności wyniosła 179,5 mln zł dla 19 708 rolników - informuje Jolanta Sobecka, dyr. Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Wnioski o pomoc suszową można składać do 16 listopada. Należy je złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Większość otrzymała zaliczki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca także zaliczki dopłat. W 2018 r. do Biur Powiatowych ARiMR w województwie kujawsko-pomorskim wpłynęło 62 487 wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018.

Dyrektor Sobecka informuje, że od 16.10.2018 r. do 30.11.2018 r. wypłacane są zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za rok 2018. Do 31.10.2018 r. ARiMR zrealizowała wypłatę zaliczek dla 36 896 rolników z województwa kujawsko-pomorskiego na 285 975 339 zł, co oznacza, że 60 proc. rolników, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, już otrzymało zaliczki.

W tym roku - jak podaje ARiMR - o dopłaty bezpośrednie ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Do końca listopada otrzymają oni ok. 10 mld zł w formie zaliczek z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia br. do czerwca 2019 r.