Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2021. Będą zmiany na okres przejściowy

Agata Wodzień-Nowak
Agata Wodzień-Nowak
pixabay.com/jannonivergall
Okres przejściowy dla PROW 2014-2020 sprawia, że czeka nas również wydłużenie ostatecznego terminu realizacji biznesplanów w ramach operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - o 2 lata. Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia, w którym prezentuje planowane zmiany w działaniu. Już nie będzie można dostać dopłaty na działalności taksówek osobowych, łagodniejsze mają być kary za niestworzenie miejsc pracy.

Premia na działalność pozarolniczą - termin naboru 2021

Według aktualnego harmonogramu (dostęp 22.11.2021) realizacji działań z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w 2021 i 2022 roku, nabór, w którym będzie można uzyskać Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (bez ASF) ARiMR ma przeprowadzić w grudniu 2021 r./styczniu 2022 r.

W Rządowym Centrum Legislacji na etapie opiniowania jest projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

To też może Cię zainteresować

Zmiany w premiach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Po pierwsze, w latach 2021–2022 obowiązywał będzie tzw. okres przejściowy pomiędzy kończącą się obecną perspektywą finansową (PROW 2014-2020) oraz przyszłym okresem programowania. Z uwagi na wejście w życie przepisów unijnych dotyczących okresu przejściowego, należy odpowiednio dostosować brzmienie przepisów krajowych w tym zakresie.

Nastąpi, w związku z tym, wydłużenie ostatecznego terminu realizacji biznesplanów w ramach operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” objętych PROW 2014-2020 i terminu na złożenie wniosku o płatność drugiej raty o 2 lata, czyli do 31 sierpnia 2025 r.

Po drugie, projekt przewiduje dostosowanie przepisów dotyczących ustalania kolejności przysługiwania pomocy w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia do rozwiązania wprowadzonego w przepisach w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020 (połączenia limitu środków dla województwa mazowieckiego oraz dla pozostałych województw).

Drobną, ale praktyczną zmianą będzie również dodanie możliwości składania biznesplanu na informatycznym nośniku danych, jakim jest pamięć USB.

Kolejna z propozycji zawartych w projekcie rozporządzenia to "wprowadzenie regulacji zobowiązujących beneficjenta do przedstawienia dokumentów potwierdzających przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) w stosunku do planowanej operacji, co umożliwi Agencji Płatniczej dokonywanie weryfikacji w zakresie wskazanym przez Organ Certyfikujący, a tym samym wdrożenie rekomendacji ujętej w Sprawozdaniu z czynności sprawdzających w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ARiMR za rok finansowy kończący się 15 października 2020 r."

Działalność pozarolnicza z premią. Łagodniejsze kary za mniej stworzonych miejsc pracy

jedna ze zmian dotyczy złagodzenia sankcji finansowych nakładanych w sytuacji, gdy beneficjent utworzył mniej miejsc pracy niż przewidziane w biznesplanie, ale liczba utworzonych miejsc pracy pozwala zachować cel i spójność operacji.

Jeżeli liczba utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwie beneficjenta wynosi odpowiednio:

  • 1 w przypadku przyznania pomocy w wysokości 150 000 zł.;
  • 2 w przypadku przyznania pomocy w wysokości 200 000 zł.;
  • 3 w przypadku przyznania pomocy w wysokości 250 000 zł

Proponuje się nie stosować zwrotu pierwszej raty pomocy oraz zmodyfikować § 19 ust. 2 obowiązującego rozporządzenia dotyczący sankcji za niedotrzymanie ww. zobowiązania (zmiana zaproponowana w § 1 pkt 13 lit. b tiret pierwsze) polegający na konieczności zwrotu całości pomocy.
W tego typu przypadkach niedotrzymanie zobowiązania do utrzymania miejsc pracy w okresie co najmniej 2 lat od wypłaty drugiej raty pomocy przez zmniejszenie liczby utworzonych miejsc pracy do wskazanych powyżej lub obniżenie poziomu zatrudnienia skutkować będzie zwrotem do 100 % kwoty pomocy, proporcjonalnie do okresu niespełnienia tego warunku i liczby nieutrzymanych miejsc pracy lub obniżenia poziomu zatrudnienia (zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 2 obowiązującego rozporządzenia)
.

Kolejne zmiany w premiach na działalność pozarolniczą

Wprowadzona ma zostać regulacja, dzięki której wnioskodawcy będą przedkładali do finansowania bardziej zróżnicowane operacje, uwzględniające różne potrzeby podejmowanej działalności pozarolniczej.

Autorzy projektu chcą także usunięcia działalności pozarolniczej sklasyfikowanej pod kodem PKD 49.32.Z Działalność taksówek osobowych z możliwości wsparcia. Powołują się na raport Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA), według którego w 2018 roku Polska znajdowała się na 6. pozycji w Unii Europejskiej pod względem liczby użytkowanych aut osobowych z wynikiem 23,4 mln, przy czym liczba tych samochodów w Polsce nadal rośnie.

"Natomiast w ramach naboru przeprowadzonego w 2020 r. zanotowano dużą liczbę wniosków dotyczących działalności taksówek osobowych, przy czym obserwuje się malejący popyt na tego typu usługi na obszarach wiejskich".

Proponuje siętakże jednoznacznie doprecyzować regulacje dotyczące przyznawania pomocy osobom, które zawiesiły albo zakończyły prowadzenie działalności pozarolniczej w okresie krótszym niż 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy i ubiegają się o podjęcie działalności ponownie, ale w innym przedmiocie działalności gospodarczej wg PKD na poziomie podklasy niż ten, który poprzednio prowadziły.

To też może Cię zainteresować

Następna ze zmian na polegać na umożliwieniu objęcia wsparciem również operacji realizowanych przez wnioskodawców, którym z różnych powodów nie zostały przyznane płatności obszarowe oraz wykluczonym do tej pory beneficjentom działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013 co zostało przyjęte uchwałą Nr 297 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 16 lutego 2021 roku, w sprawie zmian w działaniu M06 "Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej" w poddziałaniu 6.2 „pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" w typie operacji "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020), a następnie zatwierdzone decyzją C(2021) 6553 Komisji Europejskiej (KE), z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Projekt zawiera zobowiązanie beneficjentów do udokumentowania dochodowości wspartej działalności pozarolniczej do dnia upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy.

Pojawia się umożliwienie wsparcia rodzaju działalności "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" sklasyfikowanej pod numerem PKD 74.10.Z. Wprowadzenie ww. rozwiązań nie jest możliwe bez zmian przepisów prawa (przedmiotowego rozporządzenia). Proponowane rozwiązania zapewnią możliwość realizacji instrumentu wsparcia „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w tzw. okresie przejściowym.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Czy ubezpieczanie upraw zyskuje na popularności?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera