Wszyscy goście podkreślali ogromną rolę sołtysów jako łącznika między władzami a lokalnymi społecznościami

Zobacz galerię
Prawie 300 sołtysów z całej Małopolski spotkało się w minioną niedzielę w Grojcu (gm. Oświęcim) na obchodach Dnia Sołtysa. Po uroczystej mszy św. w tutejszym kościele uczestnicy przeszli w pochodzie do Domu Ludowego, gdzie odbyła się główna część obchodów.

Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Grzegorz Przybyło przywitał głównych bohaterów uroczystości i gości, wśród których byli wicepremier Jarosław Gowin, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, który objął patronat nad uroczystościami oraz samorządowcy, m.in. reprezentujący sołectwa gminy Oświęcim.

Wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek podziękował wszystkim zgromadzonym za wkład i starania w rozwój Polski, podkreślając lokalny wymiar ich działań: – Serdecznie dziękuję sołtysom za ich pracę na rzecz swoich sołectw, swoich wsi, swoich sąsiadów, za to, co robią dla swoich małych i większych społeczności. Sołtys jest na "pierwszej linii frontu", jest łącznikiem między społecznością a samorządem. Bez sołtysa trudno byłoby funkcjonować wójtowi czy burmistrzowi. Można się czasem nie zgadzać z sołtysami, ale w Gminie Oświęcim nigdy nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby nie dojść z sołtysami do porozumienia - powiedział Mirosław Smolarek.

Wicepremier Jarosław Gowin, zwrócił natomiast uwagę, że urząd sołtysa to jest jeden z najstarszych urzędów w polskiej państwowości, w polskiej wsi, w polskim samorządzie. - Mijają wieki, a sołtysi ciągle odgrywają tę szczególną rolę. Jesteście najbliżej ludzi. Potwierdza to misja, którą obrało sobie Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. W statucie na pierwszym miejscu znajduje się działanie na rzecz pomocy społecznej. Dziękując wam za to co robicie, chcę powiedzieć, że przygotowaliśmy projekt ustawy, która wzmacnia pozycję sołtysów w strukturze polskiego samorządu - powiedział wicepremier.

Z kolei wicewojewoda Zbigniew Starzec przekazał samorządowcom życzenia od wicepremier Beaty Szydło i odczytał list, w którym premier Mateusz Morawiecki napisał, że Dzień Sołtysa to "dzień wdzięczności dla tysięcy kobiet i mężczyzn, którzy na co dzień, najbliżej ludzi pełnią rolę menedżerów, pośredników, ekspertów".

Szefowie Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Grzegorz Przybyło i Władysław Zaliński, wręczyli marszałkowi insygnia honorowego prezesa, nie ukrywając, że liczą również na finansowe wsparcie od wojewódzkiego samorządu. - To wielkie wyróżnienie i szczególne wyzwanie. To na pewno także zobowiązanie, żeby nigdy nie tracić z oczu spraw ważnych dla małopolskich wsi i ich mieszkańców. Tytuł Honorowego Prezesa Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów będzie dla mnie ciągłym przypomnieniem, że Małopolska to nie tylko metropolia krakowska i duże miasta, ale i mniejsze miasta i wsie - powiedział marszałek.

Stowarzyszenie wzbogaciło się tego dnia również o honorowego członka, którym został Jan Wojdak, lider znanego z estrad całej Polski zespołu Wawele. Jego występ zakończył grojeckie obchody Święta Sołtysa.

ZOBACZ KONIECZNIEFLESZ: PiS obiecuje: 500 plus na pierwsze dziecko, “13” dla emerytów