Można zdobyć środki na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią. Wystartował nabór, który potrwa do 4 grudnia 2018 roku.

Wnioski o pomoc z puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 można składać w oddziałach regionalnych ARiMR. Osobiście lub drogą pocztową.

W tym naborze ze wsparcia mogą skorzystać dwie grupy beneficjentów:

  1. Rolnicy zajmujący się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej. Wysokość pomocy? Można dostać maksymalnie 100 tys. złotych w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020, na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń.
    Dodajmy, że wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia
  2. Spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Mogą one otrzymać maksymalnie 500 tys. złotych w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020, na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez powódź.
    Także w tym przypadku limit dofinansowania to 80 proc. kosztów kwalifikowalnych

Polecamy również:

Pomoc dla poszkodowanych przez huragan, deszcz i grad w 2017 roku [stawki, termin]

TUTAJ znajdziesz dokumenty aplikacyjne, które są podstawa do ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej".

Źródło informacji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas!

Minister Ardanowski o Funduszu Innowacji i Rozwoju Wsi: