1/13
Poznaj 27 zakazów ujęte w Ustawie o ochronie przyrody — art....
fot. Łukasz Kaczanowski/Polska Press

Czego nie wolno w parku narodowym?

Poznaj 27 zakazów ujęte w Ustawie o ochronie przyrody — art. 15. [Zakazy obowiązujące na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody]. Listę zakazanych czynności poznasz pod kolejnymi zdjęciami.


Na zdjęciu: Poleski Park Narodowy

2/13
W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania...
fot. Mariusz Kapała/Gazeta Lubuska

Na zabieraj jaj i zwierząt

W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:
1) budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
2) (uchylony);
3) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;

Na zdjęciu: Park Narodowy Ujście Warty, najmłodszy w Polsce. Powstał 1 lipca 2001 z połączenia rezerwatu przyrody Słońsk i części Parku Krajobrazowego Ujście Warty.

3/13
Zabrania się:...
fot. Łukasz Kaczanowski/Polska Press

Nie niszcz roślin, uważaj z polowaniem

Zabrania się:

4) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;
5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
6) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;


Poleski Park Narodowy

4/13
Zabrania się:...
fot. Bartosz Wacławski

Nie zabieraj torfu i skał z parku narodowego

Zabrania się:

7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;
8) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;


Narwiański Park Narodowy

Kontynuuj przeglądanie galerii
Dalej

Polecamy

Trwają wypłaty dopłat pomocowych do zbóż. Gubisz się? Wyjaśniamy ile i za co

Trwają wypłaty dopłat pomocowych do zbóż. Gubisz się? Wyjaśniamy ile i za co

5,5 tys. zł dochodu z ha? Rolnicy chcą nowego systemu wyliczania dochodu

5,5 tys. zł dochodu z ha? Rolnicy chcą nowego systemu wyliczania dochodu

Bagniak? Jakubek? To maślak pstry! Gdzie go szukać?

Bagniak? Jakubek? To maślak pstry! Gdzie go szukać?

Zobacz również

Nie tylko Lipce Reymontowskie. 9 najpiękniejszych skansenów wiejskich w Polsce

Nie tylko Lipce Reymontowskie. 9 najpiękniejszych skansenów wiejskich w Polsce

Tradycyjne wykopki kartoflane w skansenie. Zobacz, jak niegdyś zbierano ziemniaki

Tradycyjne wykopki kartoflane w skansenie. Zobacz, jak niegdyś zbierano ziemniaki

Dodaj ogłoszenie