Temat dróg na wsiach zawsze budzi dużo emocji - dziurawe, nieutwardzone, nieodśnieżone... Problem pojawia się również, gdy droga jest odnowiona, ale z czasem zwężana za sprawą samych rolników. "Bo dlaczego taki szeroki pas zieleni ma się marnować". I tak pług zabiera kawałek pasa drogowego.

- Mój sąsiad to już przy samym asfalcie zaorał w tym roku - mówi czytelnik, mieszkaniec jednej z kujawsko-pomorskich wsi. Nie chce podawać nawet gminy, żeby nie popadać w konflikt z rolnikiem gospodarującym za miedzą. - To jest dobry człowiek. Jak trzeba to zawsze pomoże, ale z tą drogą przesadza. Droga w poprzednim roku była remontowana. Na nowo wyznaczono pas drogowy i okazało się, że każdy jest mniej lub więcej worany. Ale wie pani jak to jest, kamienia granicznego dawno nie widać, to się nawet nieświadomie trochę zabierało z pobocza podczas uprawy pola - dodaje czytelnik.

Problem zwężania dróg znany w każdej gminie wiejskiej

Kłopot występuje na terenie każdej - zwłaszcza wiejskiej - gminy. Z apelem o nieniszczenie zwężających się z roku na rok dróg do rolników zwrócił się wójt gminy Brodnica.

"Bywa, że rolnicy nie tylko orzą pobocza dróg, ale też w końcu sieją na drogach gminnych, niszcząc przy tym rowy przydrożne. Sytuacje takie występują nawet po wskazaniu geodezyjnym granic działek drogowych, przed budową twardej nawierzchni pasa jezdnego", pisze Urząd Gminy w Brodnicy na swojej stronie internetowej.

Przeczytaj też: Łańcuch dla psa ma mieć 5 metrów. Burek i Mruczek dostaną czipy. Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt

Powszechność worywania się w obszar drogi na terenie gmin wiejskich sprawia, że rolnicy raczej nie donoszą na siebie do urzędu, ale pracownicy gminy mają świadomość, co się dzieje. - Temat pojawia się na zebraniach wiejskich czy sesjach rady - mówi Justyna Klimowska, sekretarz Urzędu Gminy w Brodnicy. - Staramy się zabezpieczać nasze inwestycje drogowe, żeby nie niszczyły.

- Ze spotkań z włodarzami sąsiednich gmin wiemy, że u nich jest podobnie - dodaje Justyna Klimowska z brodnickiego urzędu.

Wójt uświadamia mieszkańcom, że uprawa w pasie drogowym jest zabroniona i przypomina o karach, jakie grożą za niszczenie dróg gminnych, zwłaszcza poprzez ich zaorywanie oraz usuwanie istniejących znaków granicznych.

Jakie kary grożą za zaoranie pasa drogowego?

Gmina sięga do kodeksu karnego i art. 277, który mówi o karach za niszczenie, przesuwanie i celowe ukrywanie znaków granicznych. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. "Dodatkowo sąd może nakazać usunięcie szkody i przywrócenie dawnych oznaczeń. Na podstawie Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego za zniszczenie znaku granicznego w oparciu o kodeks kamy może zostać wymierzona kara grzywny. Gmina corocznie ponosi duże koszty nowych wskazań geodezyjnych granic działek", wskazuje Urząd Gminy w Brodnicy.

 • Zaoranie pasa drogowego, zawężanie w inny sposób pasa drogowego lub przydrożnego stanowi wykroczenie zgodne z art. 100 kodeksu wykroczeń i zagrożone jest karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany.
 • W przypadku, gdy droga lub pobocze zostaną trwale zniszczone lub uszkodzone, według przepisów kodeksu karnego (art. 288) sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
 • W przypadku wystąpienia sytuacji nagminnego łamania powyższych przepisów i zalecenia, sprawcy będą zgłaszani na policję, a osoby odpowiedzialne za powstanie takich sytuacji będą pociągane do odpowiedzialności.

Przeczytaj też: Gdzie zgłosić szkody na polu po wizycie dzikich zwierząt? Rolnik może dostać odszkodowanie

W ustawie o drogach publicznych jest definicja ochrony drogi – "działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu".

W artykule 39. wspomnianej ustawy wymienione są czynności, których zabrania się w pasie drogowym, a mogące powodować jej i jej urządzeń niszczenie, zmniejszenie czy zagrażać bezpieczeństwu.

W szczególności zabrania się:

 1. lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 2. włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów niszczących nawierzchnię drogi;
 3. poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia lub w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego;
 4. samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających;
 5. umieszczania reklam (...)
 6. umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące znaki drogowe;
 7. niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi;
 8. zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego;
 9. odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi;
 10. wypasania zwierząt gospodarskich;
 11. rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz przejeżdżania przez nie z otwartym ogniem;
 12. usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych.

Źródła: Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; prawo.sejm.gov.pl, brodnica.ug.gov.pl
_________________________________

Agro Pomorska odcinek 44, premiera 3.01.2019