Chcieć a móc, to różnica. Nie każdy zainteresowany może założyć w swojej miejscowości koło gospodyń wiejskich. Rzecznik Praw Obywatelskich kolejny raz zabrał głos w sprawie ustawy o KGW.

Zacznijmy od tego - pomysł zmian w przepisach nie został poddany konsultacjom społecznym.

A przypomnijmy, tempo prac nad ustawą było iście ekspresowe, na co wskazała w rozmowie z nami szefowa Regionalnej Rady KGW w Toruniu. - Nie jestem niechętna nowym przepisom, ale mam wiele obaw. Odnoszę też wrażenie, jakby ustawa powstała na kolanie. Pewne rzeczy warto rozważyć - podzieliła się spostrzeżenami Danuta Grzyb.

Tutaj więcej: Koła gospodyń będą pracować na własny rachunek. Są nadzieje, są też obawy

Prezydent Andrzej Duda złożył swój podpis pod ustawie o KGW 27 listopada 2018 roku. Dwa dni poźniej zmiany weszły w życie - KGW zyskały osobowość prawną i możliwość ubiegania się o dotacje. Ale pojawiły się też wymogi, o których nie można zapomnieć.

Rzecznik Praw Obywatelskich, w piśmie od ministra rolnictwa, wskazuje - ustawa o KGW jest niezgodna z Konstytucją.

O co chodzi?

Nie każdy chętny może założyć koło bądź wejść w jego skład. Konstytucja gwarantuje zaś prawo dobrowolnego przystępowania do zrzeszeń. Rzecznik wskazuje, że nie wiadomo, dlaczego możliwość tworzenia kół i przyłączania się do nich, została ograniczona.

"Na terenie jednej wsi może zostać utworzone jedno koło gospodyń wiejskich, a terenem działalności może być jedna bądź więcej wsi. Należy zwrócić uwagę, że przepisy te w istotny sposób ograniczają możliwość skorzystania z nowej formy organizacyjnej, jaką mają być KGW. Ograniczenie może mieć szczególnie istotne znaczenie w przypadku miejscowości o dużej ilości mieszkańców", podkreśla Adam Bodnar.

Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas!

Bodnar podkreślił także, że KGW nie mogą powstawać na terenach miejskich. Jako przykład miasta, w którym występuje kultura wiejska, podał Dąbrowę Górniczą. Dodać trzeba, że jej prezydent skierował się do prezydenta RP z apelem o zawetowanie ustawy o KGW.

Tutaj przypominamy: Skąd KGW może dostać pieniądze? Jakie ma obowiązki?

Kolejne wątpliwości - system rejestracji.

"Prezes ARiMR dokonuje, w drodze decyzji, wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru po stwierdzeniu, że statut koła jest zgodny
z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone w ustawie. Ustawodawca nie wykazał bowiem celowości przyznania Prezesowi ARiMR kompetencji wykonywanych co do zasady przez sąd rejestrowy. Zgodność statutu KGW z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w istotny sposób wiąże się z ochroną sytuacji prawnej członków takiego KGW. Dlatego istotne jest powierzenie prawa do kontroli legalności", czytamy w oficjalnym piśmie.

RPO poprosił ministerstwo o wyjaśnienia.

Koła Gospodyń Wiejskich zyskają niezależność:

x-news.pl, Tarnowskie Media sp. z o.o.