Pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego postanowili zaprotestować przeciw niskim płacom, jakie otrzymują. "1880 zł na rękę - tyle zarabiamy po 20 latach pracy!" - żalą się i jadą protestować w Warszawie. Gdzie się pojawią?

Protest pracowników ośrodków doradztwa rolniczego 14 marca 2019 w Warszawie

W Polsce mamy 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Pracuje w nich 3720 osób. Wiele z nich jest niezadowolona ze swoich wynagrodzeń, które nie osiągają nawet 2 tysięcy złotych. Rozmowy, do jakich dochodziło z przedstawicielami ministerstwa, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, jak mówią nam doradcy. Dlatego pracownicy ODR-ów w czwartek 14 marca zamierzają protestować przed ministerstwem rolnictwem w Warszawie w okolicy ul. Wspólnej 30. Początek jest planowany na godzinę 12:00.

Przeczytaj więcej: Ile zarabiają doradcy z ODR-ów? Płace są powodem protestu

Czym zajmują się ośrodki doradztwa rolniczego?

Głównym zadaniem ODR-ów "jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi". Jest to realizowane poprzez:

  • doradztwo indywidualne i grupowe,
  • edukowanie rolników - organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i seminariów,
  • opracowywanie biznesplanów przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wniosków o dopłaty z programów UE,
  • organizowanie wystaw, pokazów i konkursów,
  • prowadzenie działalności informacyjnej,
  • prowadzenie działalności wydawniczej.

Skąd wzięły się ODR-y?

Ich poprzednikami były powołane do życia w całym kraju w 1956 roku Rolnicze Rejonowe Zakłady Doświadczalne. Po reformie w 1975 roku przykładowo dzisiejszy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego został przekształcony w Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego. Cele jego działalności przesunięto z funkcji adaptacyjno–doświadczalnych na wdrożeniowo – upowszechnieniowe i oświatowe.

W 1991 roku przyszedł czas na kolejne zmiany w doradztwie rolniczym. Trzeba było je dostosować do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Oddzielono funkcje doradcze od działalności gospodarczej i produkcyjnej. Tak powstały 2 jednostki: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Rolniczy Zakład Doświadczalny ATR w Bydgoszczy (uczelnia, dzisiejsze UTP).

Ustawa z października 2004 roku wprowadziła w 2005 roku kolejne zmiany w strukturach ODR-ów. Od tej pory na terenie województwa działał tylko jeden ośrodek, podległy wojewodzie. Został utworzony Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie i oddziałami w Przysieku i Zarzeczewie. Jednocześnie Ośrodek stał się państwową jednostką organizacyjną z osobowością prawną. Obecnie ODR-y podlegają ministerstwu rolnictwa i rozwoju wsi.

__________________
Agro Pomorska odcinek 54, premiera 12.03.2019