Start uruchomienia dopłat pod nazwą "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" ogłoszono oficjalnie podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w siedzibie Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zarówno prezes Ryszard Gliwiński, jak i przybyli goście - wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, poseł Maria Zuba i senator Krzysztof Słoń zaznaczali, że to program bardzo potrzebny dla ziemi w Świętokrzyskiem ze względu na wysokie zakwaszenie.

- Sądzimy, że wapnowaniem objęte zostanie około 250 tysięcy hektarów w całym kraju. Większość zadań przejmuje Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Kielcach, my finansujemy ten program - wyjaśniał prezes Gliwiński.

- Około 60 procent gleb na terenie naszego województwa wykazuje różny odczyn jeżeli chodzi o zakwaszenie. Są to gleby kwaśne i lekkokwaśne. 90 procent gleb zbadanych w ubiegłym roku na terenie powiatu koneckiego wykazuje odczyn kwaśny, w przypadku powiatu starachowickiego jest to aż 89 procent. Jest to sytuacja zatrważająca, stąd potrzeba pilnego wapnowania - mówiła Katarzyna Sowa - Cichecka, dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Kielcach. - Wapnowanie to jest prosty zabieg, który powinien być wykonywany raz na cztery lata i jest niezwykle potrzebny - zaznaczała.

Wapń optymalizuje ph gleby, a także wykorzystanie nawozów mineralnych i organicznych. - Nie trzeba stosować dużo nawozów, a te, które były zastosowane, są lepiej pobierane przez rośliny. Wpływa na higienizację gleb, zmniejsza udział pasożytów, grzybów, polepsza jakość i zdrowotność plonu. Zabezpieczenie owoców w wapń powoduje, że są bardziej jędrne, lepszej jakości i lepiej się przechowują - wyjaśniała dyrektor Sowa - Cichecka.

Zastosowane zostały trzy progi z różnym dofinansowaniem.

  • Rolnicy, którzy mają do 25 hektarów otrzymają 300 złotych dofinansowania do tony czystego składnika odkwaszającego - CaO lub CaO + MgO
  • Rolnicy, którzy mają powyżej 25 do 50 hektarów otrzymają 200 złotych dofinansowania do tony czystego składnika odkwaszającego - CaO lub CaO + MgO
  • Rolnicy, którzy mają powyżej 50 do 75 hektarów otrzymają 100 złotych dofinansowania do tony czystego składnika odkwaszającego - CaO lub CaO + MgO

Powierzchnia musi być oficjalnie użytkowana przez rolnika - jest jego własnością, lub na piśmie została zawarta umowa dzierżawy.

Jak ubiegać się o dopłaty?
Został opublikowany wzór wniosku - kliknij i przejdź do wniosku, który jest podstawą do ubiegania się o dopłatę. Ponadto konieczne są też trzy załączniki: zalecana dawka wapna, wyniki badań gleby - uznaje się ważność wydanych po 1 stycznia 2017; oraz faktura za zakupione wapno - po 1 czerwca 2019 roku.

Zalecana dawka wapna jest wystawiana przez Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą w Kielcach na podstawie aktualnych wyników badań gleby.

Zakupione wapno musi spełniać warunki wedle obowiązujących przepisów - w tabelce pod artykułem szczegóły dotyczące typów wapna nawozowego, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229), zaś pod tym linkiem informacje dotyczące środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

Na fakturze musi zostać umieszczona informacja o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO.

Załączyć należy też zaświadczenie o wykorzystaniu środków w ramach pomocy de minimis.

Dokumenty należy dostarczyć do Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Kielcach przy ulicy Wapiennikowej 21.

Badanie gleby
Jeśli rolnik ma wyniki badania gleby wydane po 1 stycznia, są one aktualne. Jeśli nie ma badań i chce skorzystać z dopłat powinien jak najszybciej je zrobić. Próbka gleby musi być oznakowana numerem ewidencyjnym działki, miejscem położenia, miejscowością, obrębem i województwem. Na wyniki w przypadku badań tylko ph czeka się dzień, w przypadku badać ph i podstawowych makroelementów - minimum trzy dni.

By określić potrzebną ilość wapna, musi sprawdzić ph gleby. Próbkę może pobrać sam z każdej działki zgodnie z instrukcją - kliknij tu i zobacz instrukcję pobierania próbek

- Rekomendujemy badanie gleby metodą Egnera-Riehma. W jego ramach badamy odczyn oraz zawartość podstawowych makroelementów, czyli fosforu, potasu, magnezu - mówi dyrektor stacji. - Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy drastyczny spadek magnezu w glebie, a możemy go dostarczyć również w wapnie nawozowym, w dolomicie. By dobrać odpowiednią dawkę, bo dopłata będzie do czystego składnika CaO lub CaO+MgO, to musimy wiedzieć, jaka jest zawartość magnezu. To badanie kosztuje 13,12 złotych brutto. Badanie samego odczynu kosztuje 8,01 złotego. Obliczenie dawki zalecanej przez stację kosztuje 2,13 złotego - wyjaśnia Katarzyna Sowa - Cichecka.

Jedna próbka obejmować może teren do czterech hektarów, ale jeśli działki położone są osobno, z każdej potrzebna jest próbka.

Pomoc w zależności od ph

Dopłata przysługuje do gleb o ph 5,5 i niższym, w KCl - chlorku potasu, a nie w wodzie. - Z punktu widzenia rolników jest to bardziej korzystne, gdyż w chlorku potasu jest znacznie niższe niż w wodzie - dodaje dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Kielcach.

Stacja może prowadzić kontrolę, sprawdzać wnioski pod względem zgodności z rzeczywistością. Większość elementów dokumentacji to oświadczenia podlegające pod odpowiedzialność karną.

Typy wapna nawozowego, które można kupować w ramach programu

300 złotych do tony wapna w czystym składniku. Wnioski o dopłaty do wapnowania można składać od 15 lipca

Więcej w rozporządzeniu - kliknij by przejść

Zobacz galerię


POLECAMY RÓWNIEŻ:

II Świętokrzyskie Forum Rolnicze. Stawki dopłat i kluczowe działania PROW po 2021






II Świętokrzyskie Forum Rolnicze. Potrzebna pomoc dla grup, wejście na półki marketów

II Świętokrzyskie Forum Rolnicze. KRUS przestrzegał rolników [zasady bezpiecznej pracy]



Z unii na świętokrzyską wieś. Tyle pieniędzy poszło



Chłop Roku i jego niespotykana uprawa warzywna [zdjęcia]



Najbardziej fotogeniczne zjawiska atmosferyczne. Zobaczcie zdjęcia i filmy



Rolnik szuka żony... A może ty szukasz kogoś jak on?



NOWE ZASADY PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I NAWOŻENIA. SPRAWDŹ, ZA CO DOSTANIESZ KARĘ



PLAN NAWOŻENIA AZOTEM – JAK SPORZĄDZIĆ