Czyste Powietrze 2024 od kwietnia czekają zmiany. Poznaj aktualne stawki dopłat do wymiany pieca, pompy ciepła albo ocieplenia domu

Agata Wodzień-Nowak
Agata Wodzień-Nowak
W programie Czyste Powietrze jesteśmy zachęcani do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła.
W programie Czyste Powietrze jesteśmy zachęcani do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. pixabay.com/13902
Od początku kwietnia 2024 roku będą obowiązywały zmiany w programie Czyste Powietrze. Już poprzedni rok przyniósł modyfikacje zasad. Wysokie koszty zakupu węgla albo innych surowców energetycznych wymusiły poniekąd zmianę kierunku realizacji popularnego programu proekologicznego. Aby powstrzymywać utratę ciepła, mamy na większą skalę niż do tej pory ocieplać domy. Inflacja zjadła sporą część dotacji, dlatego i one wzrosły, tak, jak progi dochodowe. Tym razem zmiany mają dotyczyć pomp ciepła.

Spis treści

Ilu osób skorzystało z programu Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze jest realizowany od 19 września 2018. Do 29 grudnia 2023 r. w ramach programu Czyste Powietrze zarejestrowano 754 tys. wniosków na kwotę 21,5 mld zł dofinansowania. W ostatnim tygodniu grudnia liczba wniosków powiększyła się o 3174.

Najczęściej wnioskujemy o:

 • Kotły gazowe kondensacyjne
 • Pompy ciepła powietrzne
 • Kotły na biomasę

Zmiany w programie Czyste Powietrze od 1 kwietnia 2024

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział 8 stycznia 2024 r., że:

- W związku z niepokojącymi działaniami związanymi ze sprzedażą na polskim rynku oraz dofinansowywaniem w ramach programu „Czyste Powietrze” (PPCP lub program) pomp ciepła, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametrów, NFOŚiGW – w porozumieniu m.in. z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną – wypracował dodatkowe wymogi, które z uwzględnieniem okresu przejściowego, zaczną obowiązywać 1 kwietnia 2024 roku.

Fundusz wyjaśnia, że wspomniane zmiany mają chronić beneficjentów i zapewnić, że dofinansowanie w ramach programu będzie można uzyskać tylko na urządzenia o potwierdzonej jakości.

 • Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej lista-zum.ios.edu.pl.
 • Wszystkie pompy ciepła znajdujące się obecnie na liście ZUM będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z ww. badań (raport będzie mógł być sporządzony w języku innym niż polski, z zastrzeżeniem, że dodatkowo dostarczona musi być skrócona wersja tego raportu w języku polskim).

Czyste Powietrze od stycznia 2023 - aktualności w skrócie

Wysokie koszty zakupu węgla albo innych surowców energetycznych, z którymi zmagaliśmy się w 2022 roku, wymusiły poniekąd zmianę kierunku realizacji popularnego programu proekologicznego. Aby powstrzymywać utratę ciepła, mamy na większą skalę niż do tej pory ocieplać domy. Inflacja zjadła sporą część dotacji, dlatego i one wzrosły.

- Po zmianach, które wprowadziliśmy 3 stycznia 2023 r., widać znaczący wzrost składanych wniosków - mówił na początku lutego Pełnomocnik Premiera do spraw programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków Paweł Mirosławski na antenie TVP Rzeszów.

Od 3 stycznia 2023 r. trwa kolejna edycja programu Czyste Powietrze. Mamy sporo zmian, a jedną z nich jest podwyższona dotacja na wymianę „kopciucha” i termomodernizację domu. Od nowego roku można otrzymać nawet do 135 tys. zł wsparcia. Główne zmiany to:

 • urealniane kwoty dotacji,
 • podwyższone progi dochodowe,
 • urealnienie kosztów jednostkowych.

Zmiany w programie zapewniają m.in. rozszerzenie puli odbiorców oraz uproszczenie formalności.

Rząd chce zachęcić mieszkańców naszego kraju do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Za realizację programu odpowiadają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

W 2023 roku podwyższone zostały progi dochodowe i wysokość dotacji.

- Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1 526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych - mówiła ówczesna minister Anna Moskwa.

O tym, że warto ocieplić dom czy na wsi, czy to w mieście, nie trzeba chyba nikogo szczególnie przekonywać. Na zlecenie marki ISOVER powstała analiza przykładowego domu-kostki, popularnego kształtu w latach PRL-u. Z wyliczeń wynika, że ocieplenie może zmniejszyć jego zapotrzebowanie na energię nawet o ponad 70 proc., generując w skali roku oszczędności na poziomie niemal 13 tys. złotych. Dom typu kostka albo z dachem dwuspadowym dominują w wiejskim krajobrazie.

Kompleksowa termomodernizacja budynku z programu Czyste Powietrze 2023

- W związku z agresją Rosji na Ukrainę sytuacja na rynku wiąże się ze znacznym wzrostem cen, w tym nośników energii. Z tego względu NFoŚiGW podkreśla bardzo ważną rolę termomodernizacji w zmianach w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” - przekazał zimą Paweł Mirowski, zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków.

Z tego powodu pojawia się zmiana w programie i zachęta do korzystania nie tylko z dofinansowania do wymiany przestarzałego wysokoemisyjnego źródła ciepła, ale też pakietu dofinansowania do kompleksowej termomodernizacji budynku.

- Najwyższe dofinansowanie, czyli nawet do 136 200 zł będzie można uzyskać w przypadku przeprowadzenia tzw. głębokiej, a więc kompleksowej termomodernizacji - zaznaczał Paweł Mirowski.

Czyste Powietrze 2024 od kwietnia czekają zmiany. Poznaj aktualne stawki dopłat do wymiany pieca, pompy ciepła albo ocieplenia domu
Czyste Powietrze

Właściciele domów we wszystkich 3 częściach programu (nadal obowiązuje podział ze względu na dochody), będą mogli otrzymać dofinansowanie tak, jak do tej pory na rozwiązania służące dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Warto przypomnieć, że dotacja jest bezzwrotna, a jej wielkość zależy od dochodów na osobę oraz zakresu modernizacji.

W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu Czyste Powietrze. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Czyste Powietrze 2024 od kwietnia czekają zmiany. Poznaj aktualne stawki dopłat do wymiany pieca, pompy ciepła albo ocieplenia domu
Czyste Powietrze

Audyt energetyczny jako przepustka do wyższej dotacji

Warunkiem otrzymania dofinansowania na kompleksową termomodernizację jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40 proc., wyjaśnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zainteresowani mogą dostać dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PPCP.

Wyższe kwoty dotacji na ocieplenie domu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych. Oznacza to podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, np. na instalację:

 • pompy ciepła,
 • kotła zgazowującego drewno,
 • ogrzewania elektrycznego czy
 • kotła na pellet drzewny.

Warto zaznaczyć, że koszty termomodernizacji, czyli ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym procencie do poniesionych kosztów netto.

Maksymalne stawki dotacji w 2023 roku z programu Czyste Powietrze
Maksymalne stawki dotacji w 2023 roku z programu Czyste Powietrze Czyste Powietrze

W programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu. W części:

 • 1) Programu – do 135 000 zł,
 • 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Można złożyć 2 wnioski o dofinansowanie

Kolejna nowość w programie Czyste Powietrze od stycznia 2023 roku to możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Taka zmiana oznacza, że właściciel domu jednorodzinnego, który złożył już wcześniej wniosek o dofinansowanie na wymianę kotła, będzie mógł złożyć drugi wniosek na termomodernizację.

NFOŚiGW: Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej, jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Realizatorzy zapowiedzieli, że program zostanie też uproszczony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

Dotacja na kocioł na biomasę drzewną, w bankach zmienił się termin kwalifikowalności kosztów

 • Jeszcze jedną ze zmian jest wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.
 • Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.
 • W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Seria pożarów Premier reaguje

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

K
Konrad
Super należy ocieplać bo to ekologia , ciepło w domu i niższe rachunki. Tyko należy to robić z głową.

Zarówno piec jak i styropian powinien być dobrej jakości, to inwestycja na lata. Styropianów jest wiele jak i pieców. żeby nie dać nabrać się firmom oszustom waro sprawdzić firmę przed zakupem na stronie GUNB. znajdują się tam kontrolę GUNBOWSKIE czyli pańśtwowowe materiałow budowlanych ( pieców nie ma:)) wpisujemy firmę której izolator chcemy kupić i wychodzi nam jaką ma jakośc parametrów, oszukuje czy nie. to prosty sposób weryfikacji bez ściemy marketingowej stosowanehj przez firmy. Piece nie znam rankingu niestety. :(