Jak legalnie sprzedawać produkty z gospodarstwa rolnego? Są 4 formy działalności

Strefa Agro
pixabay.com/Paul_Henri
Dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednia, rolniczy handel detaliczny (RHD), działalność marginalna, ograniczona i lokalna (MOL) - to przy pomocy tych firm aktualnie w Polsce może odbywać się produkcja żywności w gospodarstwach rolnych i wprowadzanie jej na rynek na małą skalę.

Pomocą w doborze formy działalności służą ośrodki doradztwa rolniczego. My tymczasem na podstawie broszury przygotowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśniamy, co i ja jakich zadach można legalnie sprzedawać ze swojego gospodarstwa.

Poza wymienionymi we wstępie formami, rolnicy mogą prowadzić ubój zwierząt w tzw. „rzeźniach rolniczych”, czyli rzeźniach
o małej zdolności produkcyjnej, które znajdują się na terenie gospodarstw.

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

Surowce roślinne - dostawy bezpośrednie

 • zboża, owoce, warzywa, zioła, runo leśne, grzyby uprawne,
 • surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego,
 • środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców, wymienionych wyżej w postaci kiszonej lub suszonej.

Wymagana jest rejestracja dostaw bezpośrednich w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1. Składamy wniosek o wpis do rejestru. Co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności. Do wniosku należy załączyć: aktualny KRS lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.
2. Dostajemy zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
3. Prowadzimy sprzedaży surowców pochodzenia roślinnego wyprodukowanych we własnym gospodarstwie. Gdzie można sprzedawać?

 • na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja,
 • na terenie województw przyległych
 • w wyznaczonym miejscu znajdującym się na terenie gospodarstwa, w miejscach przyległych do miejsca produkcji, własnych sklepach,
 • w wyznaczonych punktach sprzedaży detalicznej lub ze specjalistycznych środków transportu, na targowiskach,
 • sprzedaż przez internet (tzw. „paczki od rolnika”) wykonywana przez rolnika

Surowce pochodzenia zwierzęcego - sprzedaż bezpośrednia

 • ubój drobiu: sprzedaż tuszek, podrobów z drobiu,
 • ubój zajęczaków: sprzedaż tuszek, podrobów,
 • zwierzęta łowne: drobna i gruba zwierzyna łowna,
 • żywe ślimaki,
 • mleko surowe, siara, surowa śmietana,
 • ryby żywe i poddane obróbce,
 • produkty pszczele (miód, pyłek, pierzga, mleczko pszczele),
 • jaja pozyskane od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych.

W tym przypadku konieczna jest rejestracja sprzedaży bezpośredniej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii.

1. Składamy wniosek o wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną do Państwowego Lekarza Weterynarii - min. 30 dni przed rozpoczęciem działalności.
2. Decyzja administracyjna o wpisie do rejestru podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną. Nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
3. Prowadzenie sprzedaży surowców pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych we własnym gospodarstwie przez rolnika.

 • na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja,
 • na obszarze województw przyległych,
 • na terenie innych województw jeżeli jest prowadzona podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy.

Miejsce produkcji np.: na terenie gospodarstwa lub pasieki.
Miejsca sprzedaży:

 • targowiska, place handlowe,
 • obiekty ruchome i tymczasowe,
 • specjalistyczne środki transportu na terenie targowisk lub poza nimi,
 • z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności na terenie miejsca produkcji, na targowiskach lub poza nimi.
 • sprzedaż przez internet (tzw. „paczki od rolnika”) odbiorcy końcowemu,
 • dostawy do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumenta.

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

Powinniśmy zacząć od poznania wymagań dotyczących: limitów, grup towarowych, dokumentowania ilości. W RHD możemy sprzedawać zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Wymogi, jakie musimy spełnić:

Produkty pochodzenia roślinnego

 • surowce pochodzenia roślinnego,
 • produkty przetworzone pochodzenia roślinnego

1. Spełnienie wymagań higienicznych
2. Rejestracja w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rejestracja w stacji sanitarno-epidemiologicznej terenowo właściwej dla prowadzenia działalności.
3. Wniosek o wpis do rejestru. Co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia działalności.
4. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną
5. Prowadzenie sprzedaży surowców pochodzenia roślinnego wyprodukowanych we własnym gospodarstwie:

 • sprzedaż klientowi finalnemu – na terenie całej Polski,
 • sprzedaż do zakładów – wyłącznie zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym produkuje się żywność w ramach RHD lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Sprzedaż konsumentowi finalnemu może być prowadzona:

 • w gospodarstwach, w których produkty zostały wytworzone,
 • w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu np. targowiska,
 • jako sprzedaż wysyłkowa

Produkty pochodzenia zwierzęcego

 • surowce pochodzenia zwierzęcego,
 • produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • żywność złożona tj. zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego.

1. Spełnienie wymagań higienicznych
2. Rejestracja w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności należy złożyć stosowny wniosek do właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii.
3. Decyzja administracyjna o wpisie do rejestru. Nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
4. Prowadzenie sprzedaży surowców pochodzenia zwierzęcego:

 • sprzedaż klientowi finalnemu – na terenie całej Polski,
 • sprzedaż do zakładów – wyłącznie zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym produkuje się żywność w
 • ramach RHD lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Sprzedaż konsumentowi finalnemu może być prowadzona:

 • w gospodarstwach w których produkty zostały wytworzone,
 • w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu np. targowiska,
 • jako sprzedaż wysyłkowa.

5. Znakowanie opakowanej żywności
6. Zachowanie jakości handlowej surowców
7. Zachowanie jakości mikrobiologicznej

DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA, OGRANICZONA I LOKALNA (MOL) PRZETWÓRSTWO ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Zaczynamy od ustalenia lokalizacji obiektu produkcyjnego, przygotowania dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości.
Potrzebny będzie plan zagospodarowania przestrzennego – wypis. Warunki zabudowy – decyzja. Składamy wniosek o pozwolenie na budowę, w przypadku remontu, adaptacji obiektu – zgłoszenie do Starostwa Powiatowego zgodnie z lokalizacją

 • Urząd Miasta/Urząd Gminy
 • Na mapie do celów projektowych, uprawniony architekt nanosi obrys planowanej inwestycji – w przypadku nowego obiektu.

Składamy wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Robimy zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części Projekt techniczno–budowlany, projekty branżowe – warunki techniczne dostawy mediów: energia elektryczna, gaz, woda, odbiór ścieków i odpadów stałych. Możliwości odstępstw:

 • braku oświetlenia naturalnego na stanowisku pracy,
 • zaniżenia wysokości pomieszczenia gdzie znajdują się stanowiska pracy,
 • usytuowania poziomu podłogi pomieszczenia usługowego i produkcyjnego poniżej poziomu terenu przyległego do budynku,
 • usytuowania poziomu podłogi pomieszczeń pracy stałej, w garażu, w suterenie.

Składamy wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Kolejne kroki:
- Uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, BHP, POŻ. Raport środowiskowy, decyzja środowiska – jeżeli podlega.
- Wniosek o pozwolenie na budowę, w przypadku remontu, adaptacji obiektu – zgłoszenie do Starostwa Powiatowego zgodnie z lokalizacją.
- Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w zależności od potrzeb

 • odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Prowadzenie produkcji i sprzedaży żywności wyprodukowanej w zakładzie

Miejsca sprzedaży oraz zakłady, do których następuje dostawa znajdują się:

 • na terenie jednego województwa lub na obszarze sąsiadujących z nim powiatów,
 • na obszarach miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa położonych na obszarach województw sąsiadujących z województwem, w którym jest prowadzona produkcja,

Wymienione powyżej ograniczenia w zakresie obszaru sprzedaży nie dotyczą sprzedaży produktów konsumentowi końcowemu podczas festynów, wystaw, targów lub kiermaszy.

- Decyzja administracyjna PIW w sprawie wpisu danego zakładu do rejestru zakładów i nadanie zakładowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
- Kontrola obiektu przez PLW – nie jest obligatoryjna
- Dokumentacja do wglądu PIW:

 • projekt budowlany, projekty branżowe (wentylacji, wodno-kananalizacyjny, elektryczny),
 • badanie wody,
 • odstępstwa,
 • protokół ze sprawdzenia wentylacji obiektu (skuteczność i głośność),
 • decyzja z urzędu gminy/dzielnicy o braku sprzeciwu co do dopuszczenia do użytkowania zakładu,
 • opracowana dokumentacja GMP i GHP z elementami HACCP.

Składamy wniosek o rejestrację zakładu do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Minimum 30 dni przed terminem rozpoczęcia planowanej działalności.
Potrzebne będzie jeszcze oświadczenie kierownika nadzoru budowy lub firmy budowlanej, decyzja z urzędu gminy/dzielnicy o braku sprzeciwu co do dopuszczenia do użytkowania zakładu.

Teraz pozostaje prowadzenie procesu inwestycyjnego, wyposażenie zakładu. Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna w ciągu 31 dni od dnia złożenia wniosku. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części.

Źródło: MRiRW - Żywność prosto z gospodarstwa – co trzeba wiedzieć

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Seria pożarów Premier reaguje

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.