Podatek od nieruchomości 2023. Kto nie musi go płacić? Jakie są stawki w polskich gminach i do kiedy trzeba zapłacić?

OPRAC.:
Agata Wodzień-Nowak
Agata Wodzień-Nowak
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że podstawowym celem opodatkowania jest uzyskiwanie środków pieniężnych niezbędnych dla pokrycia potrzeb publicznych.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że podstawowym celem opodatkowania jest uzyskiwanie środków pieniężnych niezbędnych dla pokrycia potrzeb publicznych. pixabay.com, AGW
Dom, mieszkanie, działka, garaż? Sprawdź, czy twoje nieruchomości obejmuje podatek. Jest kilka przypadków, w których właściciel lub posiadacz nie musi płacić podatku. Warto wiedzieć, kogo dotyczą zwolnienia, jakie obowiązują terminy. Sięgamy też po stawki podatku w 2023 roku przyjęte przez wybrane gminy w Polsce.

Spis treści

Co obejmuje podatek od nieruchomości w Polsce?

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że podatki stanowią główne źródło dochodów państwa. Pozwalają gminom finansować szkoły, szpitale czy remontować drogi. Podatek od nieruchomości jest jednym z obowiązków w Polsce, który to płacimy za:

 • grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem,
 • budynek,
 • mieszkanie lub lokal użytkowy, które są wyodrębnione prawnie, czyli mają księgę wieczystą.

Czyj to obowiązek? Płacić musi nie tylko formalny właściciel np. działki czy mieszkania. Zobowiązany do uregulowania opłaty jest także posiadacz samoistny, czyli ten, kto używa gruntów jak właściciel, choć nim nie jest, użytkownik wieczysty gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową) oraz posiadacz mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

Do kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Za nieruchomości płacimy w kasie gminy, przelewem na konto lub u inkasenta kwartalnie, chyba że podatek za dany rok jest mniejszy niż 100 zł, wtedy płacimy całość w terminie płatności pierwszej raty. Obowiązują terminy:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Kto nie musi płacić podatku za budynki lub grunty?

Warto znać wyłączenia, które sprawiają, że opłaty za nieruchomości nie trzeba robić. Dotyczą osób, które nie nie prowadzą działalności gospodarczej, nie muszą płacić podatku od nieruchomości za:

 • budynki gospodarcze lub ich części, które:

– są wykorzystywane do działalności leśnej lub rybackiej,
– tworzą gospodarstwo rolne i służą wyłącznie do działalności rolniczej,
– są przeznaczane na specjalną produkcję rolną, na przykład uprawę w szklarniach, prowadzenie pasiek, hodowlę i chów zwierząt futerkowych.

 • grunty i budynki, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli utrzymujemy je i konserwujemy zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,
 • nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
 • działki przyzagrodowe, jeśli należymy do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz spełniamy co najmniej jeden z tych warunków:

– jesteśmy w wieku emerytalnym,
– jesteśmy inwalidą I albo II grupy,
– jesteśmy osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
– jesteśmy osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolną do samodzielnej egzystencji,

 • położone w rodzinnym ogrodzie działkowym:

– grunty,
– altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, na przykład szopa na narzędzia, drewutnia,
– budynki, które są infrastrukturą ogrodową.

Gmina może wprowadzić dodatkowe zwolnienia z podatku. Zachęcamy, by sprawdzać na stronie internetowej swojej gminy, czy możemy zapłacić mniej albo w ogóle nie płacić.

Poznaj stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku

Sięgamy po przykłady z polskich gmin. Pierwsza jest położona w województwie kujawsko-pomorskim. Uchwała nr LV/308/2022 rady Gminy Wielka Nieszawka z 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku zawiera następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem B – tereny mieszkaniowe lub symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane, dla których stawka podatku wynosi – 0,41 zł od 1m2 powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r., poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,92 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 27,99 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o powierzchni użytkowej do 200m2 włącznie – 5,84 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej powyżej 200m2 – 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości.

Województwo wielkopolskie, gmina Koźminek (uchwała nr LIX/366/2022 z 1 grudnia 2022).

Wysokość podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2023 r. wynosi:
1. od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,01 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,36 zł od 1m2 powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych budynków:

– budynków letniskowych określonych w pozwoleniu na budowę za wyjątkiem zajętych na potrzeby mieszkaniowe – 9,02 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
– pozostałych budynków (niewymienionych w punkcie 5a) w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli – 2% ich wartości

od 7 lat
Wideo

Dzień pamięci - ZBRODNIA KATYŃSKA

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera