Ceny zbóż na przełomie maja i czerwca 2022 utrzymują się na wysokim poziomie. Ile kosztuje pszenica i jęczmień?

Agata Wodzień-Nowak
Agata Wodzień-Nowak
GUS: Z badań monolitowych i polowych przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich pod koniec lutego i w pierwszej połowie marca br. wynika, że uprawy ozime w całym kraju przezimowały podobnie jak w roku ubiegłym, praktycznie bez strat, a ich stan oceniany wczesną wiosną był dobry.
GUS: Z badań monolitowych i polowych przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich pod koniec lutego i w pierwszej połowie marca br. wynika, że uprawy ozime w całym kraju przezimowały podobnie jak w roku ubiegłym, praktycznie bez strat, a ich stan oceniany wczesną wiosną był dobry. Wojciech Wojtkielewicz
Udostępnij:
Ceny zbóż 2022 na początku czerwca są zdecydowanie wyższe od tych sprzed roku. Stawka za pszenicę konsumpcyjną w notowaniu z maja wynosi o 72 proc. więcej niż rok temu, zaś żyto konsumpcyjne w ciągu roku podrożało o 88 proc. Cena jęczmienia paszowego wzrosła rok do roku o 70,5 proc., a pszenżyta o 75. Droższy niemal dwukrotnie jest owies konsumpcyjny, a kukurydza o połowę. Zboża ozime na ogół dobrze przezimowały, jednak wiosna nie sprzyja uprawom z powodu suszy. Ilość opadów jest niewystarczająca, a brak deszczu może ograniczyć plony w czasie żniw. Poza zawirowaniami na rynku z powoduj wojny na Ukrainie, pogoda może być kolejnym czynnikiem, który będzie windował ceny zbóż 2022.

Aktualne ceny zbóż w maju 2022. Ile kosztuje pszenica, żyto, kukurydza i jęczmień?

W kontekście hodowli zwierząt i potrzebnych do ich żywienia pasz, poprawia się sytuacja na rynku paszowym. "Zboża nieco tanieją" - zauważa w komentarzu do rynkowej sytuacji Bartosz Czarniak, rzecznik prasowy Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus 26 maja 2022.

Wynika to z zapowiedzi lepszych zbiorów zbóż w UE, a także ostatnich deszczy, które w Polsce uratowały wiele plantacji przed efektami suszy. Dodatkowo okres przedżniwny zwykle jest czasem zbijania cen, aby podczas zbiorów móc kupić jak najtaniej surowiec. Nie są to spektakularne obniżki, jednakże dla hodowców i producentów, którzy muszą kupować pasze z zewnątrz, każda obniżka zbóż jest dobrą informacją, tłumaczy Bartosz Czarniak.

Cena zbóż na przełomie maja i czerwca 2022

2 czerwca pojawił się nowy biuletyn Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynowej dotyczące średnich cen zbóż w Polsce. Ceny zakupu i sprzedaży nie zawierają podatku VAT.

Tyle kosztowały 29 maja 2022 w punktach zakupu zbóż:

 • pszenica konsumpcyjna 1733 zł/t,
 • pszenica paszowa 1734 zł/t,
 • żyto konsumpcyjne 1420 zł/t,
 • żyto paszowe 1343 zł/t,
 • jęczmień konsumpcyjny 1437 zł/t,
 • jęczmień paszowy 1509 zł/t,
 • jęczmień browarniany 1758 zł/t,
 • kukurydza paszowa 1456 zł/t,
 • owies konsumpcyjny 1311 zł/t,
 • owies paszowy 1229 zł/t,
 • pszenżyto paszowe 1517 zł/t.

W porównaniu z poprzednim tygodniem o 5,3 proc. podrożał jęczmień browarniany, o 4,4 proc. żyto konsumpcyjne, o 3,2 proc. wrosła cena owsa paszowego oraz o 3,1 proc. jęczmień konsumpcyjny. Spadła o 1,3 proc. stawka za żyto paszowe, o 1,6 proc. niższa jest cena kukurydzy paszowej. Pozostałe zboża bez większych

Ceny zbóż na przełomie maja i czerwca 2022 utrzymują się na wysokim poziomie. Ile kosztuje pszenica i jęczmień?
ZSRiR

Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW 16-22 maja 2022. Średnie ceny netto w wybranych przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż:

 • pszenica konsumpcyjna 1732 zł/t,
 • pszenica paszowa 1726 zł/t,
 • żyto konsumpcyjne 1361 zł/t,
 • żyto paszowe 1360 zł/t,
 • jęczmień konsumpcyjny 1394 zł/t,
 • jęczmień paszowy 1504 zł/t,
 • jęczmień browarniany 1668 zł/t,
 • kukurydza paszowa 1479 zł/t,
 • owies konsumpcyjny 1311 zł/t,
 • owies paszowy 1190 zł/t,
 • pszenżyto paszowe 1502 zł/t.

Stawki za zboża z 8 maja 2022

Cena pszenicy konsumpcyjnej w notowaniach z 8 maja 2022 r. jest o 72 proc. wyższa niż rok temu, zaś żyto konsumpcyjne w ciągu roku podrożało o 88 proc. Cena jęczmienia paszowego wzrosła rok do roku o 70,5 proc., a pszenżyta o 75 proc.

Droższy jest także owies konsumpcyjny (+96,5 proc.) oraz kukurydza (+49 proc.), wylicza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych resortu rolnictwa.

Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW 2-8 maja 2022. Średnie ceny netto w wybranych przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż:

 • pszenica konsumpcyjna 1670 zł/t,
 • pszenica paszowa 1703 zł/t,
 • żyto konsumpcyjne 1359 zł/t,
 • żyto paszowe 1340 zł/t,
 • jęczmień konsumpcyjny 1316 zł/t,
 • jęczmień paszowy 1455 zł/t,
 • jęczmień browarniany 1527 zł/t,
 • kukurydza paszowa 1463 zł/t,
 • owies konsumpcyjny 1290 zł/t,
 • owies paszowy 1151 zł/t,
 • pszenżyto paszowe 1466 zł/t.

Prognozy zbiorów zbóż na świecie w sezonie 2022 oraz cen pszenicy i kukurydzy

Wiosenny raport ekspertów z Credit Agricole (Agromapa) już w marcu zapowiadał: "uwzględniając tendencje na globalnym rynku zbóż oraz czynniki krajowe prognozujemy, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 140 zł/dt i 110 zł/dt na koniec 2022 r. oraz ok. 110 zł/dt i 95 zł/dt na koniec 2023 r." To jednak prognozy z marca, czekamy na nowsze.

Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy jest ostateczny wpływ wojny w Ukrainie na sytuację popytowo-podażową na światowym rynku zbóż. Z tego powodu kluczowe będą publikacje pierwszych prognoz sytuacji popytowo-podażowej w sezonie 22/23, które uwzględniać będą wpływ wojny w Ukrainie.

W maju 2022 r. Departament Rolnictwa USA (USDA) po raz pierwszy przedstawił prognozę globalnych zbiorów zbóż w nadchodzącym sezonie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opierając się na tych informacjach, przekazuje, że światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w sezonie 2022/2023 mogą ukształtować się na poziomie 2 251 mln ton, zatem o ponad 1 proc. niższym niż w rekordowym, poprzednim sezonie, ale znacząco wyższym niż w latach wcześniejszych.

Globalne zbiory pszenicy prawdopodobnie obniżą się o 1 proc., do 775 mln ton. Spadek zbiorów pszenicy spodziewany jest głównie w:

 • Ukrainie (o 35%, do 21,5 mln ton),
 • Australii (o 17%, do 30 mln ton),
 • Argentynie (o 10%, do 20,0 mln ton)
 • UE, Chinach i Indiach (po około 1%, odpowiednio do 136,5 mln ton, 135 mln ton i 108,5 mln ton).

Są i regiony świata, w których przewiduje się wzrost zbiorów. Według amerykańskich ekspertów może wystąpić m.in. w:

 • Kanadzie (o 52%, do 33 mln ton),
 • Rosji (o 6%, do 80 mln ton),
 • USA (o 5%, do 47 mln ton),
 • Brazylii i Kazachstanie (po około 10%, odpowiednio do 8,5 mln ton i 13 mln ton).

Zbiory zbóż paszowych przewidywane są na poziomie blisko 1 476 mln ton, o 2% niższym niż w bieżącym sezonie, w tym kukurydzy – 1181mln ton, o 3% niższym. Większe zbiory przewidywane są dla wszystkich zbóż z wyjątkiem żyta (spadek o 2%, do 12 mln ton), podaje KOWR.

 • USDA szacuje, że zbiory zbóż w UE w 2022 r. mogą ukształtować się na poziomie 288 mln ton, o 1,5% niższym niż przed rokiem.
 • W krajach WNP w 2022 r. może zostać zebrane 210 mln ton zbóż, o 12% mniej niż rok wcześniej.
 • W Rosji zbiory zbóż mogą osiągnąć poziom 122 mln ton, o 7% wyższy niż w 2021 r. Sytuacja ta pozwoli na zwiększenie eksportu zbóż, który może zbliżyć się do 50 mln ton.
 • W Ukrainie, ze względu na prowadzone działania wojenne, zbiory zbóż w 2022 r. mogą ulec obniżeniu o 44,5%, do 48 mln ton. W związku z tym podaż ziarna z tego kierunku będzie ograniczona (eksport netto może wynieść 21 mln ton).

Susza rolnicza w Polsce pogłębia się od lat

We wstępie wspomnieliśmy już o suchej wiośnie. W marcu i kwietniu deszczu było bardzo mało, za to słonecznie i wietrznie.

"Sytuacja pogorszyła się zwłaszcza pod koniec kwietnia i na początku maja ze względu na brak znaczących i wydajnych opadów atmosferycznych (czyli takich powyżej 20 mm w ciągu doby), a także z uwagi na zdecydowanie wyższe temperatury powietrza w ciągu dnia i nocy, zwiększające parowanie wody z powierzchni gruntu, wód powierzchniowych i roślin", podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 12 maja.

- Od 2015 r. niedobory wody w rzekach i glebie w Polsce pogłębiają się. Mamy do czynienia z suszą, której przebieg i obszar jest okresowy i ma często charakter lokalny, ale susza towarzyszy nam już od wielu lat – mówi Grzegorz Walijewski, Zastępca Dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju i Rzecznik Prasowy IMGW-PIB.

Powierzchnia zasiewów. Ile pszenicy, kukurydzy i jęczmienia uprawia się w Polsce?

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2022 r. zasiano ok. 4,6 mln ha, tj. nieco więcej niż w roku ubiegłym, z tego:

 • pszenicy ozimej zasiano ponad 2,1 mln ha,
 • żyta ponad 0,8 mln ha,
 • pszenżyta ozimego ok. 1,2 mln ha,
 • jęczmienia ozimego ok. 0,3 mln ha,
 • mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,1 mln ha

.
Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym szacuje się na ok. 1,0 mln ha. Dane z uprawami jarymi poznamy z kolejnej publikacji GUS (Wiosenna ocena stanu upraw pod koniec maja).

Sytuacja na rynku zbóż wiosną 2022. Wojna oddziałuje na zboża

Wojna w spichlerzu świata spowodowała bardzo silny wzrost cen skupu zbóż. Ukraina oraz Rosją są kluczowymi eksporterami zbóż, a obecna sytuacja powoduje spore obawy importerów o podaż w trwającym sezonie 2022/2023.

Ukraina jest odcięta od eksportu swoich produktów rolnych drogą morską. Zboże ma być w dużo większym stopniu niż dotychczas przewożone koleją przez Polskę. Wspólne Oświadczenie dotyczące zacieśniania współpracy w sektorze rolnym 16 maja podpisali wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk oraz minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoła Solskyi.

Polska ma ułatwić przewóz i kontrole graniczne towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. W dokumencie jest zawarta m.in. deklaracja strony ukraińskiej uznania regionalizacji Polski wobec ASF do końca czerwca 2022 r.

Credit Agricole wczesną wiosną prognozował: Z uwagi na niższą produkcję zbóż od ich spożycia, w sezonie 21/22 dojdzie do dalszego spadku światowych zapasów zbóż, które wyniosą 596,4 mln t wobec 601,0 mln t w sezonie 20/21. (...) Na rynku pszenicy współczynnik zapasy/spożycie kształtuje się na wysokim na tle historycznym poziomie, podczas gdy w przypadku kukurydzy i jęczmienia pozostaje on na poziomie wieloletnich minimów.

Źródła: KOWR, ZSRIR MRiRW, GUS, IMGW, Credit Agricole

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Rządowa dopłata do węgla

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Strefa Agro
Dodaj ogłoszenie